Tlf.nr.: 46 99 30 50

Her finder du ScanSleep

KØBENHAVN

Cort Adelers Gade 9, st.th
1053 København K

VEJLE 

Havnegade 30, 1 sal
7100 Vejle

Typiske behandlingsforløb

I det følgende kan du læse om de typiske behandlingsforløb, som hjælper patienter med forskellige søvnproblemer:

  • Søvnløshed - insomni
  • Søvnapnø og snorken
  • Polysomnografi
  • CPAP behandling
  • Behandling med apnøbøjle
  • MSLT - Multple Søvn Latens Test

Søvnløshed - insomni
Behandlingen er et adfærdsmedicinsk forløb, en 'søvnkur' på 4-6 gange over et par måneder, hvor du får ny forståelse for dine søvnproblemer og tilegner dig værktøjer, som du benytter derhjemme og lærer dig selv at sove igen. Bruger du sovemedicin, vil udtrapning heraf også indgå. Det er en meget effektiv behandling, som langt de fleste bliver hjulpet af.

Undersøgelse for søvnapnø
Ved første møde får du udleveret udstyr til registrering af din søvn og instruktion i, hvordan udstyret bruges, når du sover hjemme hos dig selv.

Ved anden undersøgelse gennemgår vi din sygehistorie, dine søvnproblemer, gennemfører en kikkertundersøgelse af de øvre luftveje, gennemgår den registrerede søvn og behandlingsforslag, samt evt. behandling sættes i gang.

Polysomnografi
Hvis din sygehistorie giver anledning til en undersøgelse af din søvn og dens kvalitet, kan vi lægge dig til at sove i ScanSleeps søvnlaboratorium. Her kan vi registrere dine hjernebølger, øjenbevægelser og muskelaktivitet, hvilket er med til at kortlægge søvnens arkitektur og identificere dine søvnproblemer.

Svar på undersøgelsen gives først efter et par dage, da analysen er tidskrævende og i visse tilfælde skal bedømmes af flere af Scansleeps eksperter.

CPAP behandling
Ved moderate til alvorlige tilfælde af søvnapnø kan vi behandle med CPAP (Continuous Positive Airway Pressure).

Behandlingen består i, at man erstatter undertrykket i de øvre luftveje under indåndingen med et overtryk, en slags kile af luft, som holder svælget åben. Lufttrykket leveres af et CPAP-apparat.

Indstillingen af CPAP-udstyret, så behandlingen kommer til at passe til dig, foregår oftest ambulant med to-tre besøg med nogle dages interval. Ved disse besøg gives der grundigt instruktion i behandling, brug af udstyret og vedligeholdelse af dette.

Behandling med apnøbøjle
Ved snorken og let til moderat søvnapnø, og hvor de anatomiske forhold tillader dette, kan vi tilbyde behandling med tandskinne. Der fremstilles en særlig tandskinne efter aftryk af dine egne tænder.  Du skal sove med skinnen, som skaber bedre plads bagved tungen, fordi den holder underkæben fast i en underbidsposition.

MSLT - Multipel Søvn Latens Test
Ved denne undersøgelse foretages registrering og analyse af eventuel søvn ved gentagne tilfælde i løbet af dagen. Vi måler specielt hvor lang tid der går fra lyset er slukket til man falder i søvn. Vi måler de forskellige søvnfaser som optræder. Specielt om der kommer REM-søvn, da dette kan være tegn på narkolepsi.

Nyhedsbrev