’Kan du ikke sove? Eller vil du ikke sove?’

Foredrag for 160 erhvervsfolk

Se videoen her:

ScanSleeps tiltag i virksomheder og organisationer

Screeninger, foredrag, workshops og webbaserede behandlinger

ScanSleep er fra sommeren 2016 ude i større danske virksomheder og organisationer, og der er stor interesse, bl.a. på HR-messen, Træfpunkt HR i oktober. Mange har indset, at der skal mere til end et foredrag, der viser, hvor vigtigt det er med søvnproblemer, men som ikke har noget reelt bud på, hvad man kan gøre, hvis først søvnproblemerne er der.

Vi skelner mellem dem, der ’KAN, men ikke vil’ prioritere deres søvn, og dem, der gerne ’VIL, men ikke kan’. Begge dele er vigtige, men der er afgjort størst gevinst både for medarbejderen og virksomheden, hvis man kan identificere og behandle den sidste gruppe, da det er dem, der koster i lidelse og sygefravær.

Os bekendt, fokuserer andre aktører kun på pep talks, søvnapps, mindfulness, bedre senge og andet, der kan købes som generelle tiltag. Problemet er, at de virker kun på dem, ’der KAN, men ikke vil’, og vi får efterfølgende henvendelser fra virksomheder, enkeltpersoner og endog udbydere af disse tiltag med uløste søvnproblemer, som vi indtil videre har kunnet hjælpe med. Dette  er grunden til, at vi er gået ud til virksomheder med en komplet løsning.

ScanSleeps virksomheds-/organisationstiltag har følgende inddelinger: 

ScanSleep foretager screeninger for fysiologiske og mentale søvnforstyrrelser gennem et specialudviklet computerbaseret program. Besvarelsen er anonym, og den enkelte besvarer får resultat på mail. Virksomheden kan bestille en rapport baseret på foruddefinerede inddelinger af medarbejderne på fx afdelinger eller  demografiske forhold. På baggrund af testresultatet er der anvisning til, hvordan besvareren bør forholde sig:

 • ’du har sandsynligvis en god søvn, hold fast i de gode vaner’
 • ’et lille program på din smartphone kan hjælpe dig med at rette din søvn til’
 • ’du foreslåes et behandlingsforløb via ScanSleep Somnify, der er et webbaseret behandlingsprogram over 6-12 uger med eller uden støtte fra en terapeut’
 • ’dit søvnproblem behøver nærmere udredning hos en søvnspecialist. Efterfølgende behandlingsforløb kan fx være individuel behandling hos en søvnterapeut’. 
 • ’du lider muligvis af en behandlingskrævende fysiologisk søvnforstyrrelse (forskellige udfald), der kræver nærmere udredning. Du opfordres til at tage kontakt til egen læge eller en søvnspecialist’

 

Den enkelte virksomhed kan på baggrund af screeningen aftale forskellige behandlingstiltag til søvnproblematikkerne. Disse udføres af ScanSleeps specialuddannede personale på forskelligt niveau:

Generelt niveau eller screening viser lettere søvnforstyrrelser:

 • Foredrag for en større forsamling. Udføres typisk af søvnspecialist og på baggrund af et møde, hvor der aftales indhold, samt hvordan foredraget kan stiles mod den pågældende gruppe.
 • Foredrag for en specifik gruppe udføres typisk af specialuddannet personale med henblik på at informere om søvn og som oplæg til videre behandling i workshops eller med webbaseret behandling.
 • Workshops kan indeholde information og gruppebehandling af søvnløshed.
 • Internetbaseret behandling i et 12 ugers fast program, med eller uden individuel støtte i form af 6 opringninger á 15 min.
 • Applikation – fx 2 mdr. adgang til information og søvnoptimering via et lille program til smartphone eller tablet

 

Screening viser risiko for fysiologiske søvnforstyrrelser og/eller alvorligere mentale søvnforstyrrelser: Betyder at medarbejderens søvnforstyrrelser skal undrsøges via en søvnspecialistkonsultation. Kan føre til: 

 • Behandling af fysiologisk søvnforstyrrelse i ScanSleep eller offentlig behandlingstilbud
 • Individuel behandling af basal søvnløshed af søvnterapeut, op til seks gange. 
 • Individuelt behandlingsforløb af kompleks søvnløshed på specialistniveau eller som en kombination af psykologforløb og basal søvnbehandling.
 • Videreundersøgelse via forskellige ambulante undersøgelser eller indlæggelse en nat i søvnlab, ScanSleep eller offentligt
 • Almenpsykologisk behandlingsforløb

 

Afhængigt af virksomhedens aftale med en evt. sundhedsforsikring kan medarbejdere henvises til undersøgelse og behandling dækket af sin forsikring.

Kontakt os for yderligere info. bente@scansleep.dk eller +45 46 99 30 50