Power nap på jobbet

Umiddelbart vil det for de fleste være uacceptabelt, at man skal sove på sin arbejdsplads.

Men den viden, som vi i dag har om den normale søvn, effekten af søvnmangel eller dårlig søvn og udsigten til forbedrede arbejdspræstationer, kan arbejdsgiveren dog roligt indføre Power napping.

Power napping er med til at øge effektiviteten og kan samtidigt være et personalegode, som fremmer medarbejdernes generelle trivsel.

Mange af de arbejdsopgaver, vi har i dagens samfund, kræver aktiv hjerneaktivitet og hurtig reaktionsevne. For mennesker med opgaver, som kræver en høj grad af koncentration og opmærksomhed, vil det være gavnligt både for dem selv, men også for deres arbejdspræstationer, med Power Napping.

Mennesker med aften- og/eller natarbejde får ofte for lidt søvn. De skal yde deres bedste præstationer på tidspunkter, hvor det ville være mere naturligt at have fri eller sove. Deres velbefindende, arbejdsulykkefrekvensen og kvaliteten af deres arbejde kan forbedres ved power Napping.