Normal søvn

I dag ved man, at søvnen består af forskellige faser, som hver især karakteriseres ved forskellig aktivitet i hjernen, i øjenbevægelser og i kroppens muskler. Derfor taler man i dag om en såkaldt søvnarkitektur, som kan beskrive disse tilbagevendende cykliske variationer i aktivitetsmønstrer.

Den normale søvn hos voksne mennesker består af en søvncyklus, som gentages 3-4-5 gange i løbet af en nat. En fuld søvncyklus består af:

• Stadium 1-søvn
• Stadium 2-søvn
• Stadium 3
• Drømmesøvn eller REM-søvn

Stadium 1-søvn

Når man vil sove, lægger sig ned og slapper af med lukkede øjne, ændres hjernes aktivitet (målt med EEG) fra et uregelmæssigt mønster til det, som vi kalder alfa-aktivitet, en regelmæssig rytme på 8-13 hertz (udslag per minut) med lav amplitude. 

Fra denne vågne fase sker der en glidende overgang til det, vi kalder søvn. Der kommer langsomme øjenbevægelser (måles med EOG), og hjernes aktivitet ændres til et mønster med lav amplitude og blandet frekvensmønster, som kaldes stadium 1 søvn.

Nogle oplever stadium 1 som søvn, andre gør ikke. I stadium 1 vækkes man af den mindste smule støj, berøring eller lignende. I stadium 1 aftager bevidstheden, som er helt væk i stadium 2. 

Stadium 2-søvn

Stadium 1 forandres efter få minutter til stadium 2-søvn, som er karakteriseret ved et helt specielt aktivitetsmønster i hjernen: K-komplekser, udslag med stor amplitude, og søvnspindler samt episoder med 12-14 hertz aktivitet med moderat amplitude.

I stadium 2, som typisk varer 15-30 minutter, skal man stimuleres noget mere for at vækkes.

Stadium 3-søvn

Stadium 3 er den dybe søvn (delta sleep). Herfra vågner man ikke let, og hvis man vækkes, er man omtumlet og uklar. Det tager adskillige minutter, inden man kommer op i et normalt bevidsthedsniveau. Den dybe søvn varer op til 45 minutter i den første søvncyklus.

I stadium 3 er hjernes aktivitet karakteriseret ved lav frekvens og høj amplitude. Mellem 20 og 50 procent af aktiviteten skal være af denne type, såkaldt delta aktivitet (<= 2 hertz og amplitude >=75 mikroV).

Drømmesøvn

Søvnen bliver mindre dyb og minder kortvarigt om stadium 1-søvn. Bag de lukkede øjenlåg er der livlige koordinerede øjenbevægelser (rapid eye movements). Muskespændningen er minimal, temperaturreguleringen er ophævet og puls og vejrtrækning er uregelmæssig. Vækkes man her, kan de fleste fortælle, at de havde drømme.