Vi sover i gennemsnit 7 timer pr. nat

Undersøgelser af danskernes søvnvaner viser, at vi i gennemsnit sover 6 timer og 48 minutter per nat.

Kvinder sover mest, 6 timer og 55 minutter, og mændene sover 6 timer og 36 minutter. Det er væsentligt kortere end de 8 timer, som hidtil har været den almene opfattelse af normalsøvnens længde.

7 timers søvn er nok

I en stor amerikansk undersøgelse har man gennem 20 år fulgt mere end 1 million mennesker med hensyn til bl.a. søvn og levetid. Resultaterne viser, at de, der sover 7 timer, lever længst. De, der sover 4 timer eller kortere, har en kortere livslængde, ligesom de der sover mere end 8 timer.

Søvnlængde er individuel

Det er individuelt, hvilken søvnlængde der er optimal. Nogle kan klare sig med kortere søvn end 6 timer, ligesom der er andre, som skal have mere end 8 timer. Når man i en periode på 4-5 dage har haft konstant søvnlængde og været velfungerende om dagen, har man fundet sin optimale søvnlængde.

Danskerne sover mindst

Sammenligner man søvnlængden i forskellige lande, sover danskerne kortere end de fleste andre:

De danske tal stammer fra en undersøgelse udført på foranledning af Royal Auping Scandinavia i foråret 2005. Undersøgelsen viste også, at der var regionale forskelle, og sjællænderne uden for København sov kortest, i snit 6 timer og 38 minutter per nat. Københavnerne sov i snit lidt længere, 6 timer og 51 minutter, og østjyderne sov længst med i snit 6 timer og 53 minutter per nat.

  Begge køn Kvinder Mænd
Danmark 6 timer 48 min 6 timer 55 min 6 timer 36 min
Sverige 7 timer 12 min    
Norge   7 timer 10 min 6 timer 50 min
England   7 timer 30 min 7 timer 15 min
USA 6 timer 48 min