Træthed er ikke normalt

Alle har oplevet ikke at have sovet nok en enkelt nat. Man føler sig træt og kan ikke præstere sit yderste, man er lidt sen i optrækket, ikke så koncentreret, glemsom, kan være i dårligt humør, er ikke lige så tolerant over for livets små udfordringer som normalt.

Der er ikke tale om nogen sygdom, så længe det bare er enkelte dage og har en naturlig forklaring.

Står trætheden på i en længere periode (mere end tre uger), er der tale om unormal træthed eller det, som på engelsk betegnes Excessive Daytime Somnolence, EDS.

Der kan være tale om mere udtalte træthedssymptomer, så man reagerer utilstrækkeligt i forskellige situationer.

Unormal træthed kan have alvorlige konsekvenser både i privatlivet og arbejdslivet, men det er muligt at afhjælpe problemerne i de fleste tilfælde. Det er derfor vigtigt, at søge hjælp ved fx at kontakte egen læge og bede om henvisning til en søvnkonsultation.

Unormal træthed kan skyldes dårlig søvnhygiejne, at man ikke sørger for at give søvnen den tid og ro, som behøves, eller at der i omgivelserne er forstyrrende elementer.

Det kan dog også skyldes egentlige søvnsygdomme såsom insomni, snorken, søvnapnø, skifteholdsarbejde eller døgnrytmeforstyrrelser.