Behandling af søvnløshed

For at være en god behandler af søvnproblemer, skal man have indgående kendskab til både det fysiologiske og psykologiske område. Det er ikke nok at være enten læge eller psykolog, da der ofte skal en bred vifte af tiltag til. På videnskabeligt grundlag er der udviklet en særlig behandling med kognitiv adfærdsterapi, som jeg benytter mig af. Denne supplerer jeg med min erfaring fra mange år i søvnklinikken, herunder arbejdet med videnskabelige søvnstudier med mange hundrede søvnpatienter. Og jeg er certificeret søvnspecialist via det europæiske ESRS.

Hvordan behandling af dit søvnproblem vil blive, afhænger af din specielle problematik. Er det især afbrudt søvn, det er galt med, kan hovedvægten komme til at ligge på søvnrestriktion, hvor vi lægger din søvn i faste rammer. Er problemet relateret til stress, vægtes stresshåndtering samt bekymringer og tænkning omkring søvn.

Nyere metoder i kognitiv adfærdsterapi, som mindfulness og ACT (Acceptance and Commitment Therapy), kan også bidrage effektivt. Rækker søvnproblemet ind over andre problematikker i dit liv: arbejde, forholdet til partneren, energiforladthed eller sorg og krise, kan du hurtigere komme igennem, hvis vi sideløbende tager fat på disse.

Som kognitiv psykolog vil jeg i disse tilfælde ofte arbejde med kognitiv adfærdsterapi udviklet til depression, angst, stress mv. Men de fleste forløb fokuserer kun på søvnen, da søvnproblemet ikke skyldes psykologiske problemer. Så hvis du har mulighed for det, holder jeg til i København og Højer. Er det langt for dig at rejse, kan vi i mange tilfælde tage videokonsultationer.

Du skal regne med, at en søvnbehandling strækker sig over ca. seks gange over tre til fem måneder. Men der er selvfølgelig individuelle forskelle.