Behandlingsformer

Samtaleforløb

En krise er ofte en udvikling, der har låst sig fast. Mange kan komme i gang igen og videre i livet via et samtaleforløb med en dygtig psykolog. Vi går undersøgende til værks, og ser på, hvad der hindrer dig i at leve dit liv bedst muligt, hvorefter vi går ind i en fase med at tage beslutninger og føre nye handlinger ud i livet for at sætte udviklingen i gang.

I fællesskab finder vi de trin og de udfordringer, der bedst bringer dig videre

 

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi arbejder med to dele – hvad man gør, og hvad man tænker. Kort sagt:

’Do better, to feel better’.  

Og

’Det er ikke så meget, hvordan man har det, men mere, hvordan man ta’r det’.

Kognitiv adfærdsterapi er den bedst dokumenterede terapiform ved en række psykologiske problemer som fx søvnløshed, stress, angst og depression.

Vi arbejder sammen om at forstå dit problem og om at finde frem til de følelser, opfattelser og handlemønstre hos dig, der kan fastholde problemet.

Når du bliver opmærksom på disse ‘automatiseringer’, har du mulighed for at ændre dem.

Der indgår ofte hjemmearbejde, så du arbejder videre med dine problemer mellem vores møder.

 

Coaching

En coach er en person, der har den nødvendige viden og erfaring til at rådgive andre i at udnytte deres fulde potentiale.

Mange har gavn af en coach som motivator og nødvendig sparringspartner for at fastholde en udvikling eller forandring.

Ofte tager en del af et terapiforløb form af coaching, eller et forløb kan udelukkende være baseret på coaching.

 

Andre problemer

Et målrettet forløb

Der kan være mange gode grunde til at søge hjælp hos en psykolog:

  • Lavt selvværd
  • Problemer i nære relationer eller på job/uddannelse
  • Sorg og krise, chok og tab
  • Angst og fobier
  • Depression
  • Udviklingsforløb

Det giver ofte mening at fjerne den skarpe opdeling mellem fysiologiske og psykologiske problemer. Psyken og kroppen påvirker hinanden. Det er tydeligt ved stress og angst, men også ved depression, chok, sorg og krise. Det kan være en læringsproces at opnå en større fleksibilitet i nervesystem og psyke, og dermed ikke så ofte befinde sig i stærke psykiske, kropslige og handlingsmæssige reaktioner. Der skal ofte arbejdes både med forståelse og handlinger.