Erfaringsområder

Jeg har en længere uddannelse inden for kognitiv adfærdsterapi. Ofte kombinerer jeg denne med dele af psykodynamiske, eksistentialistiske og systemiske terapiformer samt med mindfulness og ACT teknikker.
Ved choktilstande, angstproblematikker og længerevarende stresstilstande bruger jeg desuden teknikker med udgangspunkt i kroppen samt hypnose.

Fordelene ved at vælge en mandlig psykolog

Det er ingen hemmelighed, at de fleste terapeuter er kvinder, og at der traditionelt er flere kvinder end mænd, der søger psykolog.
Mænd kan have andre måder at håndtere deres psykiske problematikker på og kan føle sig fremmed i et terapeutisk rum.
Som mandlig psykolog anvender jeg ret konkrete redskaber til at arbejde med problemerne på, og kan dermed ofte bryde denne barriere ned. Så der er mange både kvindelige og mandlige klienter, der af disse grunde opsøger min støtte til at forstå sig selv og/eller sin partner eller andre relationer på.

 

Søvnbehandling i Danmark:

Lægernes udfordring med behandling af søvnløshed/insomni:

Læger støder på problemer i behandlingen af insomni, fordi de siden 2009 ikke længere må udskrive sovemedicin til langtidsbrug. Denne indskrænkning fører til

•    Medicinafhængige insomnikere, der ikke ved, hvad de skal gøre

•    ’Medicinafhængige’ læger og andet sundhedspersonale, der ikke ved, hvad de skal gøre

•    Større pres på lægekonsultationen tidsmæssigt og fra frustrerede patienter

•    Forværring af insomnikeres evt. andre tilstande – bl.a. angst og depression, hjerte-, karsygdomme, stress

•    Øget sygefravær hos insomnikere

 

Etisk dilemma:

Kan man i sundhedsvæsenet tillade sig at tage medicinen fra folk, uden at have et behandlingstilbud at sætte i stedet?

Vision for fremtidens insomnibehandling:

  1. At insomnibehandling i lighed med i en række lande omkring os bliver anerkendt som et offentligt ansvar. At der som følge heraf bliver fundet passende rammer og en passende honorering af behandlingen i primærsektoren, og at der bliver oprettet opkvalificeringsmuligheder for sundhedspersonalet.
  2. At der i alle sundhedscentre og lægehuse forefindes der specialuddannet sundhedspersonale, der kan foretage en basal insomnibehandling i form af et gruppeforløb over ca. 7 gange over ca. 10 uger.
  3. At der til mere sammensatte insomniproblematikker er en række psykologer og psykiatere, der kan kombinere den behandling, patienten i øvrigt er i behandling med, med mere specialiseret og individuel insomnibehandling.

 

Hvad betyder søvnspecialist?

Insomni/søvnløshed er den søvnproblematik, de fleste lider af, men der er i alt 100 diagnoser på søvnområdet. Og i en del tilfælde er der samtidige fysiologiske og mentale søvnforstyrrelser. Dette understreger, at det er vigtigt at undersøge, før man behandler. Og jeg vil via min uddannelse oftest kunne rådgive om, hvornår der også skal lægebehandling til.

EU har via ESRS det europæiske søvnforskningsforbund) skabt en international søvnspecialistuddannelse, som jeg er akkrediteret til, og de har udviklet European Guidelines for insomia treatment. Se https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jsr.12594

ESRS har to søvnspecialistuddannelser: Medicinsk søvnspecialist som er en overbygning for læger og adfærdsmedicinsk søvnspecialist, som er en overbygning for andre med relevante universitetsuddannelser – typisk psykologer. For begge uddannelser kræves der lang erfaring fra arbejde i søvnklinikker.

Jeg holder mig opdateret med det nyeste inden for feltet ved at deltage i kurser og søvnkonferencer i ind- og udland

Har du en sundhedsforsikring, er det værd at undersøge, om denne helt eller delvist vil betale behandling og udredning af dine søvnproblemer. Kontakt mig for at bestille tid på tlf. 20 47 94 48

Topprofessionelt søvnlaboratorie, hvor vi kan komme helt til bunds i undersøgelse af søvnproblemer via forskellige søvnmålinger. Til mindre avancerede målinger får man måleudstyr med hjem, og til de store overnatter man i klinikken i København.

Ansvarlig for behandling af fysiologiske søvnforstyrrelser er overlæge og certificeret medicinsk søvnspecialist Niels Petri. Samarbejdet med ham giver mulighed for et unikt og ideelt tværfagligt samarbejde omkring behandlingen af alle typer søvnproblemer. Din behandling sker hermed på baggrund af den nyeste psykologiske og lægefaglige indsigt. Og hvis det er en medicinsk behandling, der er det bedste i dit tilfælde, kan du få igangsat den sammen med øvrig ikke-medicinsk behandling.

En anden fordel er, at der er meget kort ventetid både for søvnapnøundersøgelse og behandling for andre søvnundersøgelser.

Har du en sundhedsforsikring, eller pensionsordning i PensionDanmark er det meget muligt, at denne helt eller delvist vil betale behandling og udredning af dine søvnproblemer. Kontakt ScanSleep for at bestille tid eller for at drøfte dine muligheder på tlf. 20 47 94 48