Medicin kan forstyrre søvnen

Forskellige former for medicinforbrug kan føre til søvnforstyrrelser.

Det gælder fx:

  • Ved psykiatriske sygdomme: depressioner, psykoser, alkohol og/eller medicinmisbrug 
  • Ved neurologiske sygdomme: demenssygdom, parkinsonisme, søvnrelateret epilepsi.
  • Ved medicinske sygdomme: søvnrelateret astma, søvnrelaterede sure opstød (reflux), forhøjet blodtryk

Hvis du har mistanke om, at det er medicinen, der medfører søvnbesvær hos dig selv eller en nær pårørende, kan vi kun opfordre til at søge professionel hjælp – hos egen læge.

Anden sygdom kan give søvnforstyrrelser

En lang række sygdomme og behandling heraf kan give søvnproblemer. Det kan være et sygdomsforløb eller en hospitalsindlæggelse i sig selv, og er meget almindeligt i forbindelse med for eksempel operative indgreb, kemobehandling mv.

Forværres tilstanden betragteligt som følge af søvnbesværet, eller varer søvnløsheden ved efter behandlingens ophør, kan det være en god idé at behandle søvnforstyrrelsen. En adfærdsmedicinsk behandling forkorter ofte behandlingstiden af sygdommen og den tid, det tager, at komme ovenpå igen.