Snorken

Snorken er lyd fra vibrationer i det bløde væv i svælget, som opstår på grund af hvirvelstrømninger i luftstrømmen under åndingen.

Snorken hos mænd og kvinder

Både mænd og kvinder snorker, og i aldersgruppen 40-69 år er det op til seks ud af 10, som snorker. De fleste, som snorker, er mænd, særligt overvægtige mænd. Men også andre faktorer kan øge tendensen til at snorke.

Snorker du meget og oplever vejrtrækningspauser?

Snorken kan være et tegn på vejrtrækningsbesvær under søvn. I de tilfælde, hvor der er gentagne pauser i snorkelyden, kan det være tegn på obstruktiv søvnapnø.

Snorkeproblemer

Snorkeproblemerne begynder hos nogle efter puberteten, men det er mest almindeligt at snorken begynder diskret i 20-30 års alderen.

Herefter oplever vi, at vi gradvist snorker mere og mere. Snorkeproblemerne kan også udvikle sig til uregelmæssig snorken med gentagne obstruktive apnøer.

Snorken og alkohol, medicin og overvægt

Snorken kan forstærkes af alkohol, medicin, fysisk træthed og overvægt, og du kan derfor selv gøre lidt til at mindske problemet. 

Føler du dig træt og uoplagt pga snorken?

Hvis du føler dig ualmindelig træt, udkørt og uoplagt gennem en længere periode, er det på tide at søge professionel hjælp – hos egen læge.