Insomnibehandling

Søvnløshed eller insomni bør tages alvorligt, før det fører til sygemelding, angst eller svær depression. Vi kender alle til ikke at kunne sove, men er det over en længere periode, er det måske tid til at søge professionel hjælp.

Behandling

Ofte er årsagen til søvnløshed en blanding af fysiologiske og mentale problematikker, hvor det kan være nødvendigt at få specialisthjælp af både læge eller psykolog og søvnterapeut. Hos os bliver insomnipatienter derfor undersøgt af en søvnspecialist med enten lægelig eller psykologisk baggrund, inden der tages stilling til det videre forløb. Er der indikation for et behandlingsforløb, kan det foregå hos en af vores specialuddannede søvnterapeuter. Er søvnproblemet sammensat af søvnproblemer og almenpsykologiske problemer, fx stress, vil forløbet ofte være hos en søvnspecialist med psykologbaggrund.

Terapi

Når du er i terapi, kortlægger vi sammen dine søvnvaner og rutiner, og vi ser på, hvad der fungerer og ikke fungerer i forhold til din søvn. Ofte er det tilstrækkeligt, kun at arbejde med din søvn, men til tider kan være gavnligt også at inddrage andre områder i dit liv, som kan have betydning for dit problem. Det kan være arbejde, forhold til din partner, sorg etc.

Metoder

I vores behandling anvender vi de metoder, der er størst videnskabelig dokumentation for og bedst erfaring med. Først og fremmest er det kognitiv adfærdsterapi, men vi kan også benytte andre metoder såsom mindfulness og ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Alt foregår på dine præmisser.

Et forløb strækker sig typisk over 6 timer og varer cirka 3 måneder. Vi tilbyder også gruppeterapi. 

Ønsker du at vide mere, så kontakt os på 20 47 94 48